HECEDER 1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi


Sevgili HECEDER Ailesi ve değerli meslektaşlarımız,

Biyo psiko sosyal ve kültürel olmak üzere pek çok boyutu olan cinsellik, intra uterin dönemden ölüme kadar ki süreçte yaşam boyu insan sağlığının ve temel yaşam gereksinimlerinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu yönüyle cinsellik,  cinsel hazzı ve iki insanın armoni/uyum içindeki beraberliğini içeren, sosyal kurallar ve değer yargıları ile belirlenmiş, biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri olan özel bir yaşantı olarak tanımlanmaktadır.  Cinsellik iç güdüsü üreme yeteneği, üreme güdüsü ve neslin devamı açısından biyolojik unsurları, aşık olma, sevme sevilme ait olma, aile kurma isteği açısından psikolojik, sosyal ve kültürel unsurları içermektedir. Bu unsurlar birbirlerinden bağımsız ya da birbirleriyle ilişkili olarak cinselliği etkileyebilmektedir. DSÖ’ne (2006) göre cinsel sağlık; “cinsellikle ilişkili olarak fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönden iyi olma hali olarak tanımlanmıştır. Farklı nedenlerle bu iyilik halinin bozulmasıyla kişinin istediği halde cinsel ilişkiye girememesi ise cinsel işlev bozukluğu (CİB) olarak tanımlanmaktadır. Cinsel sağlık; cinsellik ve cinsel ilişkilerde; zorlama, ayrımcılık ve şiddetten arınmış, hem keyifli hem de güvenli cinsel deneyimlere sahip olma olasılığının sonucu olarak, olumlu ve saygılı bir yaklaşım gerektirir. Cinsel sağlığın; elde edilmesi ve bakımı; tüm kişilerin cinsel haklarına saygı gösterilmesi, korunması ve yerine getirilmesini gerekli kılar”. İnsan temel yaşam gereksinimlerinin önemli bir basamağını oluşturan cinsellik ve dolayısıyla cinsel sağlık konusu her ne kadar sağlık hizmetleri açısından ayrıca ele alınması gerekliliği taşısa da sağlık hizmetlerinin erişimi, sunumu ve hizmet alımında göz ardı edildiği bilinmektedir.  Bu durumun başlıca sebepleri arasında konuya ilişkin özelleşmiş/uzmanlaşmış sağlık personeli yetersizliği görülebilir. Biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel açıdan ayrıntılı holistik bir değerlendirme gerektiren cinsellik, bu alanda özelleşmiş, seksolog, cinsel terapist, jinekolog, psikiyatris, psikolog, ürolog, hemşire ve ebeler tarafından multi disipliner bir yaklaşım ile ayrıntılı olarak ele alınması gereken bir konu olma özelliği taşımaktadır.  Özellikle hemşireler ve ebeler cinsel sorunların varlığında klinikte ilk karşılaşılan kişiler olması nedeniyle gerek cinsel sağlığın değerlendirilmesi ve cinsel sorunların tanılanmasında gerekse müdahale/tedavi sürecinde çok önemli bir role sahiptirler. Bu durum cinsel sağlık alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip hemşire/ebe gereksinimini de ortaya koymaktadır. Bilimsel anlamda cinsel sağlık alanında özelleşmiş kalifiye hemşire/ebe açığını gidermeye yönelik lisansüstü eğitim programları, kurs, sertifika programları, sempozyum ve kongrelerin düzenlenmesi bu amaca hizmet açısından oldukça önemlidir. Bu argümandan yola çıkarak cinsel sağlığın multidispliner çalışma gerekliliği prensibinden yola çıkarak planladığımız HECEDER 1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresini 26 – 29 MART 2020  tarihleri arasında Antalya Amara Premier Palace Otel’de Cinsel Sağlık ve Eğitim Derneği (CİSED), Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER), Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED) ile ortaklaşa yapacağız. Ayrıca kongremize Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği (KSHD), Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI), The International Masterson Institute (IMI), German Society for Social Scientific Sexuality Research (DGSS), Psikosomatik Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Ürojinekoloji Derneği, Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER), Terapi ve Psikolojik Danışma Derneği (TEPDER), Endometriozis & Adenomyozis Derneği, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD), Psikoloji Araştırmaları Enstitüsü Derneği (PAED), Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM), Ankara Aile Danışmanları Derneği (AADD) ve Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği (PEGDER) de destek verecektir. “Herkes için cinsellik: Haydi konuşalım!” temalı kongremizin sloganı “Kendinizle yüzleşmeye hazır mısınız?” olarak belirlenmiştir.

Cinsel sağlığın her yönüyle ve multidisipliner bakış açısıyla ele alındığı kongremizde cinsel sağlık ve cinsel işlev bozukluklarında temel hemşirelik yaklaşımları ve hemşirenin rolünü güncel literatüre göre tartışacağız.  Multidisipliner konularla, yeni konuşmacılarla, tekrar dinlemek istediğiniz üstadlarımızla, ihtiyacınız olan KURSLAR’la, çok özel sosyal programlarla ve interaktif PANELLER’le sizlerin karşısında olacağız.

Bu nedenle başta hemşireler ve ebeler olmak üzere seksolog, cinsel terapist, jinekolog, psikiyatris, psikolog, ürolog gibi cinsel sağlık alanında çalışan tüm sağlık profesyonellerini 26-29 MART 2020  tarihinde Antalya’da Amara Premier Palace Otel’de organize ettiğimiz HECEDER 1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongremizde buluşmaya davet ediyoruz.

Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
HECEDER BAŞKANI

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar


Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
pendik escortankara escort