Kongre Başkanı

 • Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çorum.

Kongre Onursal Başkanı

 • Prof. Dr. Lale TAŞKIN
  Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

Sekreterya

 • Araş. Gör. Dr. A. Burcu Başcı
  Hitit Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği AD, Çorum
 • Araş. Gör. Emre KELEŞ
  Hitit Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği AD, Çorum
 • Araş. Gör. Fatma YILDIRIM
  Hitit Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği AD, Çorum

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Gülşen VURAL
  Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
  Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
 • Prof. Dr. Lale BÜYÜKGÖNENÇ
  İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Girne, Kıbrıs
 • Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU
  Ufuk  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
 • Prof. Dr. Gülten GÜVENÇ
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
 • Prof. Dr. İlknur AVCI
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun
 • Prof. Dr. Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM
  İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bolu
 • Doç. Dr. Şengül YAMAN
  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
 • Dr. Öğretim Üyesi İlknur Münevver GÖNENÇ
  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara
 • Dr. Öğretim Üyesi Şenay TOPUZ
  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara
 • Dr. Öğretim Üyesi Tülay BÜLBÜL
  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri
 • Dr. Öğretim Üyesi Evrim BAYRAKTAR
  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri
 • Dr. Öğretim Üyesi Derya Yüksel KOÇAK
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çorum
 • Dr. Öğretim Üyesi Gülşah KÖK
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

BİLİMSEL KURUL

 • Prof. Dr. Lale TAŞKIN
  Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
 • Prof. Dr. Nimet KARATAŞ
  Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Nevşehir.
 • Prof. Dr. Kafiye EROĞLU
  Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
 • Prof. Dr. Gülşen VURAL
  Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
  Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
 • Prof. Dr. Lale BÜYÜKGÖNENÇ
  İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Girne, Kıbrıs
 • Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU
  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara
 • Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN
  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
 • Prof. Dr. Özen KULAKAÇ
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun
 • Prof. Dr. Emel EGE
  Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Konya
 • Prof. Dr. İlknur AVCI
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun
 • Prof. Dr. Ümran OSKAY
  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
 • Prof. Dr. Ergül ASLAN
  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
 • Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI
  Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Hemşirelik Bölümü, Ankara.
 • Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL
  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
 • Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU
  Ufuk  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
 • Prof. Dr. Gülten GÜVENÇ
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
 • Prof. Dr. Gülşen ERYILMAZ
  Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Erzurum
 • Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER
  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri
 • Prof. Dr.  Ahsen ŞİRİN
  İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM
  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Salime MUCUK
  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri
 • Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN
  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir.
 • Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çorum.
 • Doç. Dr. Evşen BATAR NAZİK
  Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Adana.
 • Doç. Dr. Şengül YAMAN
  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
 • Doç. Dr. Selen Özakar Akça
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Gülay Yılmazel
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç.Dr. K. Derya BEYDAĞ
  İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Şenay TOPUZ
  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara
 • Dr. Öğretim Üyesi İlknur Münevver GÖNENÇ
  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara
 • Dr. Öğretim Üyesi Derya Yüksel KOÇAK
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çorum
 • Dr. Öğretim Üyesi Tülay BÜLBÜL
  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri
 • Dr. Öğretim Üyesi Evrim BAYRAKTAR
  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri
 • Dr. Öğretim Üyesi Rukiye HÖBEK AKARSU
  Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Yozgat
 • Dr. Öğretim Üyesi Gülşah KÖK
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
 • Dr. Öğretim Üyesi Gülden Öztürk Serter
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Filiz Selen
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Emrah Bilgener
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Sabiha Aydoğdu
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Ebru ŞAHİN
  Ordu Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ordu
 • Dr. Remziye Cici
  Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
 • Dr. Dilek ÖCALAN
  Afyonkarahisar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Dr. Aslı ER KORUCU
  Ankara Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara
 • Dr. Neslihan SEZER
  Ankara Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar


Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
pendik escortankara escort